RODO

Klauzura informacyjna RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż  Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego
lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie pocztą elektroniczną, poprzez kontakt telefoniczny, Facebook ), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane
w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu  dla którego zostały nam udostępnione czyli udostępniane ich Kobietom (adresu, numeru telefonu, poczty
elektronicznej, profilu Facebook i inne kontakty które Pan nam udostępnił ( nie zgadza się Pan na udostępnienie któregoś z Pana kontaktów proszę nas o
tym powiadomić przy rejestracji).

Dane osobowe mogą również być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Biura Matrymonialnego, jak też podmiotom udzielającym wsparcia dla naszego Biura
Matrymonialnego na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, czyli znalezienia Partnerki/Żony. Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania
celu dla jakiego zostały zgromadzone czyli znalezienie przez Pana Partnerki/Żony .

Biuro Matrymonialne Ukraińsko-Polskie