Język i rozmowy

dzisiaj język to żaden problem mamy XXI wiek – jest strona tłumacz w googlach która tłumaczy we wszelkich niemal językach – można sobie też wgrać na telefon tłumacza który tłumaczy mówiąc na głos na przykład z Ukraińskiego na Polski i odwrotnie , z Niemieckiego na Rosyjski i odwrotnie, i tym podobnie !!
można kupić sobie samego tłumacza który tłumaczy rozmowy na głos z Twojego języka na język Partnerki i z języka Partnerki na język Twojego kraju –
super co?
Ukrainki umieją w pewnym sensie angielski bo przez 11 lat uczą się angielskiego w szkole – języki Ukraiński, Rosyjski i Polski są językami słowiańskimi wiele słów jest podobnych i ma takie samo brzmienie i znaczenie –
a to nie Wy macie się uczyć języków wschodnich Ukraińskiego czy Rosyjskiego tylko Kobiety języka Waszego kraju bo będziecie mieszkać w Europie Środkowej i Zachodniej

Tłumacz Google